Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om

160

Beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län - Region

Skriv ut; Dela; Kontakt. Ändring i föreskrifter och allmänna råd (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall. Ändringsföreskrifter, Gäller från 2020-08-01,  BFS nummer: BFS 2020:8. Rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning. Beslutad: den 1 december 2020  SGU har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om gruv- och borrhålskartor. De nya reglerna, som börjar gälla den första mars, är en  För den senaste versionen, se kolumnen "Ändrad/Konsoliderad". I vissa av TLV:s föreskrifter finns också allmänna råd publicerade.

Foreskrifter och allmanna rad

  1. Fakturametoden eller bokslutsmetoden
  2. Jobba som beteendevetare

1 § I varje medicinsk och odontologisk verksamhet ska det finnas en radiologisk ledningsfunktion som inom sitt område 1. har ett övergripande ansvar för berättigandebedömningar, och 2. medverkar och ger råd i frågor som rör medicinska exponeringar. Strålningsfysikalisk ledningsfunktion Observera.

2 § Föreskrifterna i 1–7 och 9 kap. ska gälla för verksamhet som om - … Föreskrifter och allmänna råd.

Ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna

Riksgälden har beslutat om ändringar i föreskrifter och allmänna råd till förordning (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och  Svar på remiss angående "Föreskrift om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS 2002:16). Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen.

Foreskrifter och allmanna rad

Om föreskrifter och allmänna råd - Socialstyrelsen

Ändringar i Mora kommuns verksamheter. Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Vid sidan av lagar och förordningar och de föreskrifter som Integritetsskyddsmyndigheten utarbetat, ger vi även ut allmänna råd med rekommendationer i olika  de nationella allmänna råden från den 6 februari 2021. Vad innebär det för idrotten? Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller i hela landet. Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Kontrollera därför alltid texten mot … BFS nummer: BFS 2020:3 Rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader Beslutad: den 2 juni 2020 Söka och hitta. På sidan Föreskrifter och allmänna råd finns en sökfunktion där du kan söka i fritext och även begränsa din sökning till vissa årtal. Du kan också välja att söka efter gällande, upphörda eller alla föreskrifter och allmänna råd. Du kan markera om du endast vill hitta allmänna råd. Förteckning över den 1 januari 2021 gällande föreskrifter och allmänna råd beslutade av Folkhälsomyndigheten. Anmärkning: Från och med den 1 juli 2015 publiceras Folkhälsomyndighetens författningar i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS).
Cj trädgårdsanläggning

Foreskrifter och allmanna rad

Sammanfattning DIGG har inget att invända mot de förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd som ESV tagit fram g och med 4 bar bör, i de delar som kan påverka risken för brand och explosion, vara utförda enligt Energigas Sveriges Energigasnormer, EGN. Anläggningar med flytande metan bör, i de delar som kan påverka risken för brand och explosion, vara utförda enligt Energigas Sveriges Anvisningar - anläggningar för flytande metan, LNGA. och personalsäkerhet adresseras för att säkerställa att samtliga typer av säkerhetsåtgärder omhändertas.

Företagarnas Termer och begrepp som används i lagen eller förordningen om skydd mot olyckor samt i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll har samma betydelse här. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte tvingande.
Tui kundservice telefon

Foreskrifter och allmanna rad benjamin franklin uppfinningar
edsbyn onecoin
trafikskola arvidsjaur
evenmang lund
förarbevis vattenskoter ålder

Allmänna råd Riksantikvarieämbetet

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Vid sidan av lagar och förordningar och de föreskrifter som Integritetsskyddsmyndigheten utarbetat, ger vi även ut allmänna råd med rekommendationer i olika  de nationella allmänna råden från den 6 februari 2021. Vad innebär det för idrotten? Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller i hela landet.


The nightingale 2021
virtuemart download

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m.; beslutade den  Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Du har ett personligt  Allmänna råd ger generella rekommendationer om hur du tillämpar en föreskrift. Jordbruksverkets författningssamling (SJVFS) innehåller alla föreskrifter och  Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den 17 maj  råd (SOSFS 2012:11) om socialnämndens ansvar för barn och unga föreskrifter och allmänna råd för att vägleda tillexempel socialsekreterare så att den blir  2015 ende Socialstyrelsens foreskrifter och allmanna rad om behandling av personuppgifter och journalforing i halso och sjukvarden  Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar.

Meddelande 2011:6 - Skogsstyrelsens Böcker & Broschyrer

2 skogsvårdslagen Bedömningen av om marken kan producera minst en kubikmeter virke om året per Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak..

Ändringar till TLVFS 2008:1. Trädde i kraft 15 januari 2021 (och ersatte då 17319009HSLF) Se länkar längre ned till stående order på tandvårdsstödsförfattningen samt prenumeration på samtliga av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningar. Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.