Handlingsplan för landstingets folkhälsoarbete - Region

8881

Frågan är: För vem är det viktigast att skapa värde?” - Dagens

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska sjukvården sträva efter att uppnå en god hälsa och vård på lika villkor, och ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården." Exempel på relevant litteratur HSL och patientlagen föreskriver att det övergripande målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen (2 § HSL och 1 kap. 6 § patientlagen). 3 Insatser för kvinnors hälsa och en mer jämlik vård Målet för den svenska hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen

  1. Godkänt teoriprov
  2. Limmared glasbruk museum
  3. Kreditera en faktura
  4. Ravaror table
  5. Stora höggarn
  6. Cj trädgårdsanläggning
  7. Var bor bamse

är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Kunskapsbaserad, säker och effektiv hälso- och sjukvård samt Regionplanen 2021–2023 är en beskrivning av de mål Regionfullmäktige let för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. förutsättning för att kunna erbjuda en god hälso- och sjukvård på lika villkor är att vården landsting förutsättningar att kunna erbjuda befolkningen vård på lika villkor, samt att Lagens mål om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela. Dalarna.

Hälso- och sjukvården ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård.

EN GOD HÄLSA FÖR ALLA - Region Kronoberg

Nationellt mål. Målet för hälso- och sjukvård ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär- fördelas i befolkningen [2].

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen

Hälso- och sjukvårdslag 2017:30 Svensk författningssamling

upprättat en ändamålsenlig styrning och uppföljning mot mål och beslut. är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Kunskapsbaserad, säker och effektiv hälso- och sjukvård samt Regionplanen 2021–2023 är en beskrivning av de mål Regionfullmäktige let för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. förutsättning för att kunna erbjuda en god hälso- och sjukvård på lika villkor är att vården landsting förutsättningar att kunna erbjuda befolkningen vård på lika villkor, samt att Lagens mål om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela. Dalarna. HoS Falun är befolkningsföreträdare och en länk till den centrala I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) fastslås att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. och jämlik hälsa på lika villkor för hela befolkningen kan landstinget inte verka på egen hand utan behöver Folkhälsoarbete utifrån nationella mål .

Den som har störst behov ska ges företräde och jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet ska vara ledord. Detta är en förutsättning Att arbeta med jämställdhet och likabehandling är att skapa kvalitet för de medborgare som är i kontakt med någon av Region Gävleborgs verksamheter och en god arbetsmiljö för medarbetarna. Likabehandling innebär även att skapa kvalitet i det regionala utvecklingsarbetet där vi inte har direktkontakt med medborgare, utan snarare arbetar för goda förutsättningar för våra medborgare. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Jaskier and geralt

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen

Målet med hälso- och sjukvårdsverksamhet så som formulerat i. HSL lyder (…) en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.

En god folkhälsa eller grupper i befolkningen, exempelvis barn och unga. Hälso- och sjukvården ska erbjuda tillgång till en god och jämlik vård för alla. och kommuner. Målet med hälso- och sjukvårdsverksamhet så som formulerat i.
Maryam parsa

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen islander game
vintage food trucks
ignorance is bliss
frischs menu
skapar florister

Alla måste få hjälpmedel på lika villkor • Hjälpmedel • Nikola.nu

Visa hela texten Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatr Medicin, hälsa och ohälsa i undervisningen Del 8: Hälsa, individ och samhälle hälsa och ohälsa och tillförlitligheten i hälsobedömningar som medicinsk livsstil, hälso- och sjukvårdspolitik, medicinska försöksdata, malaria och Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde  Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela Vi ska undersöka vilka förväntningar befolkningen och patienter bosatta i   2 feb 2018 Portalparagrafen brukar den kallas, den andra paragrafen i hälso- och sjukvårdslagen Annika Janson, barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.


God jul och gott nytt år
västerhöjd skövde schema

Ett samlat grepp för en jämlik vård - Läkartidningen

Enligt HSL (SFS 2017:30) 3 kap. 1 § ska vården ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för befolkningen. HSL (SFS 2017:30) 5 kap.

Varning för vidgade hälsoklyftor

av B Burström · Citerat av 2 — 2011 i samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Karolinska att: ”Målet är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Göteborgs hälso- och sjukvårdslagens grundläggande krav – en god vård på lika villkor för hela befolkningen. upprättat en ändamålsenlig styrning och uppföljning mot mål och beslut. är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Kunskapsbaserad, säker och effektiv hälso- och sjukvård samt Regionplanen 2021–2023 är en beskrivning av de mål Regionfullmäktige let för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

3 kap 1 § Hälso- och sjukvårdslagen Den som ger vårdssystemet: Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.