Allmänna handlingar - Alvesta

1542

Offentlighetsprincipen - Kils kommun

Det handlar både om att ta ställning till om det är fråga om en allmän handling, och att göra en sekretessprövning. Du som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym. 2020-08-20 En allmän handling är som huvudregel offentlig. I vissa fall kan man dock sekretessbelägga uppgifter och delar i allmänna handlingar, men då måste man ha stöd för det i någon av paragraferna i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), Rätt att vara anonym. Begär ut en allmän handling. Du kan begära ut en allmän handling på olika sätt, till exempel via brev, mejl, telefon eller vid besök.

Allmän handling anonym

  1. Vad är obetalt arbete
  2. Vad är den effektiva räntan
  3. Uni courses finder
  4. Sundstagymnasiet schema
  5. Byggexpert

En myndighet måste skyndsamt pröva om en allmän handling kan lämnas ut. Det handlar både om att ta ställning till om det är fråga om en allmän handling, och att göra en sekretessprövning. Du som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym. 2020-08-20 En allmän handling är som huvudregel offentlig. I vissa fall kan man dock sekretessbelägga uppgifter och delar i allmänna handlingar, men då måste man ha stöd för det i någon av paragraferna i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), Rätt att vara anonym.

Man har rätt att vara anonym. Utlämnandet. Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och blir en offentlig handling.

Justitiekanslern, 2003-1502 > Fulltext

Läs mer! Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post. Du får vara anonym.

Allmän handling anonym

Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun

som inte skyddas av sekretess, har en grundlagsskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling.

Diarieför begäran om den är omfattande eller om den inte kan. expedieras omedelbart. Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym.
Skatt bilmodeller

Allmän handling anonym

Kostnaden för kopior är reglerad i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis fakturerar myndigheten som lämnar ut handlingen avgiften, men ibland sker utlämnandet mot postförskott. Om sökandens namn framgår av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar är begäran inte att betrakta som anonym. JO har dock, utifrån grundtanken bakom anonymitetsskyddet, i flera beslut uttalat att myndigheten inte heller i dessa fall, utan vidare bör lämna uppgiften vidare eller göra egna undersökningar av den enskildes identitet.

Att begära ut domar anonymt från svenska myndigheter, ses som en allmän handling. Läs mer på Bakgrundskollen.se.
Optiker lon efter skatt

Allmän handling anonym fordonsprogrammet transport
fiction fiction books
hur hittar jag mitt iban nummer handelsbanken
hans reichel guitar
svenska koksknivar

Offentlighetsprincipen - Luleå kommun

Följande gäller när en allmän handling begärs ut: Den som begär ut en handling får vara anonym och behöver inte ange anledningen till att handlingen begärs  Utlämnande av allmän handling i strid mot bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen kan räknas som brott mot tystnadsplikt enligt brottsbalken. Brottet   En allmän handling kan vara såväl offentlig som sekretessbelagd. som är allmänna eller offentliga så har du i de allra flesta fall rätt att vara anonym.


Unionen saco
elev engelska

Offentlighetsprincipen - DiVA

Handlingen är allmän om den förvaras hos kommunen, antingen genom att den kommit in till oss eller att den har Kan jag vara anonym?

Tillämpningsanvisningar till avgift för kopior av allmänna

Om du önskar ta del av allmänna handlingar som inte hör till ett specifikt departement eller om du är osäker på vilket departement som handlingarna tillhör, kan du Vad är en allmän handling?

Kontakta verksamheter.