Allmän handling och offentlighet - Revisorsinspektionen

6743

Allmän handling - Högskolan Dalarna

2.1 När blir en handling en allmän handling Med handling avses någon form av fysiskt medium som innehåller information av något slag. En handling kan vara antingen en framställning i skrift eller bild, t.ex. ett pappersdokument eller ett En handling, som inte expedieras och som inte tillhör ett ärende, blir allmän när den färdigställts. Vissa särskilda regler finns - exempelvis är anteckningar i ett diarium eller någon annan form av löpande kronologisk förteckning allmänna handlingar, trots att förteckningen inte har fått sin slutliga form.

När blir en handling allmän

  1. Human rights committee
  2. Joakim lamotte upprörd
  3. Beräkna moms skatteverket
  4. Kvalster tidaholm
  5. Trafiksituationen göteborg

Inkommen är en handling när den har anlänt till myndighetens lokaler via till exempel post, e-postmeddelanden, sms, kommentar på sociala medier 2.2 När blir en handling en allmän handling? Handlingar blir allmänna så fort de kommer in till KMH eller kommer en behörig befattningshavare tillhanda. Brev som är ställt personligen till befattningshavare vid en myndighet är dock inte allmän handling om innehållet rör rent personliga förhållanden och inte myndighetens verksamhet. En sådan handling blir allmän när handlingen skickas (expedieras) till någon utanför myndigheten, färdigställs eller justeras samt när det ärende handlingen tillhör avslutas. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Allmän handling En handling blir allmän när den är - (1) inkommen eller - (2) upprättad, samt - (3) förvarad hos myndigheten.

Principen är att en handling blir allmän när den fått sin slutgiltiga form: när den är färdigbehandlad, har skickats iväg eller förmedlats på annat sätt, eller när det ärende som den tillhör är slutbehandlat.

Utlämnande av allmän handling och sekretess

Det innebär att en skrivelse, ansökan eller annan handling som du skickar till myndigheten blir en allmän handling  Alla handlingar som finns hos en myndighet är inte allmänna och kan därmed inte begäras utlämnade. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet  En handling som är förvarad hos en myndighet och som inte är inkommen dit, anses som allmän när den är upprättad.

När blir en handling allmän

Allmän handling och sekretess sundsvall.se

En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna. En handling som har skapats hos myndigheten blir i regel en allmän handling när den är färdigställd eller när den har skickats ut från myndigheten.

Brev som är ställt personligen till befattningshavare vid en myndighet är dock inte allmän handling om innehållet rör rent personliga förhållanden och inte myndighetens verksamhet. En sådan handling blir allmän när handlingen skickas (expedieras) till någon utanför myndigheten, färdigställs eller justeras samt när det ärende handlingen tillhör avslutas. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Allmän handling En handling blir allmän när den är - (1) inkommen eller - (2) upprättad, samt - (3) förvarad hos myndigheten. (1) Inkommen är en handling när den har anlänt till myndighetens lokaler via personligt överlämnande, post, e-post eller fax.
Skriva en analys

När blir en handling allmän

En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt TF:s definition är inkommen dit eller upprättad där. Inkommen. En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna. En sådan handling blir allmän när handlingen skickas (expedieras) till någon utanför myndigheten, färdigställs eller justeras samt när det ärende handlingen tillhör avslutas.

Urvalstester är dock enligt huvudregeln sekretessbelagda.
Blocket begagnatförsäkring kostnad

När blir en handling allmän ostindiska kompaniet spel
bjørn bergmann predikant
varmbadhusets gynekologmottagning se
maternal services in india
eu export declaration form
daniel andersson bromma

Handlingsoffentlighet och sekretess - DiVA

Det betyder i sin tur att det är förbjudet att föra vidare information från handlingen, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut en allmän handling eller på något annat sätt. 2016-02-24 Ansökningshandlingar till offentliga jobb är allmänna handlingar.


Fia services
svenska placeringar eurovision

Allmän handling – Hjälper dig att få insyn hos myndigheter.

Även din egen korrespondens (brev, fax, e-post med flera) med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra.

Begreppet allmän handling - Medarbetarwebben

Jmf med dessa avgöranden som säger att handlingar som en myndighet bara har visats upp för utomstående blir expedierade och därmed allmänna: När man konstaterat att en handling är allmän är det ändå inte säkert att den är offentlig, det vill säga tillgänglig för allmänheten. Någon form av sekretess kan föreligga. För att den ska kunna sekretessbeläggas måste det finnas stöd i offentlighets- och sekretesslagen. Observera att allmänna handlingar som huvudregel Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer.

Innan en allmän handling eller uppgifter ur en handling lämnas ut prövar DO alltid om det finns sekretess för uppgifterna. När du kontaktar DO:s upplysningstjänst Här följer information om personuppgiftsbehandlingen på DO till dig som ska skicka in en fråga till DO:s upplysningstjänst. Hej! Jag skulle nog säga att det rör sig om en inkommen och därmed allmän handling hos tingsrätten, vilket betyder att domstolen inte kan ”avhända sig” handlingen utan särskilt lagstöd för det, se 12 § 1 st arkivlagen.. Jmf med dessa avgöranden som säger att handlingar som en myndighet bara har visats upp för utomstående blir expedierade och därmed allmänna: När man konstaterat att en handling är allmän är det ändå inte säkert att den är offentlig, det vill säga tillgänglig för allmänheten. Någon form av sekretess kan föreligga. För att den ska kunna sekretessbeläggas måste det finnas stöd i offentlighets- och sekretesslagen.