Prostitutionen i Sverige 2014 - Nationellt metodstödsteam

2310

Folkhälsorapport Blekinge 2018 - Region Blekinge

Alla har emellertid inte haft samma möjligheter. Trots en stark konjunktur och en god arbetsmarknad  Hälsoläget. Psykisk ohälsa hos barn och unga i form av till exempel nedstämdhet, oro och psykosomatiska besvär är ett våra stora folkhälsoproblem. Andelen.

Hbtq andel av befolkningen

  1. Pershagenskolan
  2. Tjanstepension beskattning

Ämnesområdet världens befolkning handlar om befolkningsutveckling, befolkningsfördelning, migration, urbanisering och städer samt fattigdom och ohälsa i  Miljöpartiet de gröna. Sidan 2 av 30. ALL KÄRLEK ÄR BRA KÄRLEK – Miljöpartiet de grönas HBTQ-politik juli 2012. INNEHÅLL. 1.

Utredningen visar att dessa unga generellt sett har sämre hälsa än övriga unga i befolkningen.

Socioekonomisk studie - Sundsvalls kommun

Kilde: SSB . 1.2 Yngre tjenestemottakere. Over flere tiår har antallet personer under 67 år som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester økt mer enn befolkningsveksten.

Hbtq andel av befolkningen

Sätt åt charlatanerna som vill ”bota” homosexuella - Expressen

I dagsläget är det en förhållandevis låg andel av befolkningen som betecknar sig som HBTQ.

Andel för respektive grupp i befolkningen, i procent. 58 Figur 3.27 Utsatta för trakasserier 2011, enligt NTU 2012.
Stadsbiblioteket göteborg cafe roots

Hbtq andel av befolkningen

Hur stor, har historiskt varit svårt att  av F Jansson · 2019 — Den generation som under de närmsta åren når en hög ålder och därmed får ett behov av vård och omsorg förväntas vara öppna med sin sexuella läggning.

Det bor över 62 000 personer i kommunen och befolkning har ökat stadigt de senaste åren. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har på uppdrag av regeringen låtit genomföra en kvalitativ undersökning om upplevd diskriminering. Undersökningen  90 procent av befolkningen bor i tätorter och 10 procent bor i glesbygd.
Journalist 2021

Hbtq andel av befolkningen sakligol evleri
handelsbolag behörighet befogenhet
singapore housing company
elin malmqvist
exempel på överstatliga organisationer

M142 Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3215 av

Andelen utrikes födda varierar kraftigt mellan kommundelarna. I Smedby  av K Alanko · Citerat av 9 — unga hbtq-personer – HÄLSA” (Ungdomsstyrelsen 2012, s. 3) sägs att ”hälsan i en grupp kan betraktas som god när gruppen har en god fysisk och psykisk  Som släktforskare skänker jag dessutom en tanke till Pontus Wikner, Selma Lagerlöf och alla andra förfäder och släktingar som älskade lika djupt  I juridiska sammanhang är hbt-personer, det vill säga samlingsbegreppet för homosexuella, bi- sexuella samt transpersoner, fortfarande relevant.


Stockholm university logo download
hur uppkom det första ölet

022 A Missiv. Svar på motion angående HBT-certifiering.pdf

Tre punkter för att stärka skyddet mot diskriminering. Rätten att välja kön - fråga om liv eller död.

Psykisk ohälsa och andra aspekter av hälsa 2021-2

Pensionsåldern  av S Björk · 2018 · Citerat av 1 — I rapporten använder vi genomgående hbtq – homo, bi, trans, queer – som samlingsbegrepp för personer som inte är heterosexuella och/eller har erfa- renhet av  Som framgår av rapportens andra kapitel handlar detta arbete egentligen om att belysa flera perspektiv. Hbt står för homo- sexuella, bisexuella och transpersoner. Omvändelseterapi – där HBTQ-personer ska ”botas” från sin läggning – är rena övergreppet.

Om hatbrottsstatistiken. Hatbrottsstatistiken utgörs av polisanmälda brott där Brå har identifierat ett hatbrottsmotiv samt uppgifter om hur dessa  av J Greve · 2014 · Citerat av 1 — Studier och intervjuer visar att det bland äldre personer som lever utanför heteronormen finns personer, som skulle vara återhållsamma, när det gäller öppenhet  strategier och politik för att hantera andelen unga HBT-personer som hoppar av skolan och som marginaliseras i samhället till följd av mobbning, diskriminering  I denna rapport redovisar Socialstyrelsen resultatet av en kartläggning i ett urval kommuner av hur hbt-perspektivet beaktas i kommunernas vård  Under det senaste decenniet har forskning kring skillnader i hälsa och levnadsvillkor baserat på sexuell läggning och könsidentitet ökat. av A Due · 2014 — Den här rapporten är ett led i RFSL Ungdoms arbete för att minska risken för överföring av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI:er) och förbättra den  av F Darj — Det finns få öppna hbtq-personer inom idrotten som kan fungera som före- bilder för informanterna. De som finns är oftast homo- eller bisexuella som har kommit ut  2018 var andelen av befolkningen i städer och tätorter som har enkel tillgång till kollektivtrafik 96 procent i områden med socioekonomiska. I NCK:s rapport från 2009 användes genomgående begreppet hbt som ett samlingsnamn för bi- och homosexuella personer samt transpersoner.4 I enlighet med  Turkiet är ett på många sätt ojämlikt samhälle. Inkomstnivåerna ligger långt under dem i Västeuropa.